Địa chỉ: Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
 • Hà Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại Học
  • Điện thoại:
   0984468946
  • Email:
   halananh@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Hiệu Trưởng Trường Mầm Non Biên Sơn