Địa chỉ: Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Một số hình ảnh của các bé trường Mầm non Biên Sơn , tham quan, trải nghiệm tiểu đoàn pháo binh