Địa chỉ: Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Một số hình ảnh của cô và trò trường Mầm non Biên Sơn trong Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 năm học 2019-2020