Địa chỉ: Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang

Một số hình ảnh của cô và trò trường Mầm non Biên sơn trong ngày khai giảng năm học 2019-2020