Địa chỉ: Biên Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
 30/08/20  Tin tức Sự kiện  478
 Thực hiện quyết định 1511 / QĐ-UBND  của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang  ngày 30/7/2020 về việc ban hành kế hoạch thời gian năm học 2020-2021, đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên